อื่นๆ ผู้หญิง

ความรุนแรงภายในครอบครัว

หากพูดถึงความรุนแรงในครอบครัว หลาย ๆ คนคงจะคิดไปถึงความรุนแรงที่ผู้ปกครองกระทำต่อบุตรหรือความรุนแรงที่บุตรกระทำต่อผู้ปกครองเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามความรุนแรงอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานจนเกือบจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว…

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเรา

* indicates required