ความรุนแรงภายในครอบครัว Domestic Violence

ความรุนแรงภายในครอบครัว Domestic Violence

หากพูดถึงความรุนแรงในครอบครัว หลาย ๆ คนคงจะคิดไปถึงความรุนแรงที่ผู้ปกครองกระทำต่อบุตรหรือความรุนแรงที่บุตรกระทำต่อผู้ปกครองเท่านั้น

แต่อย่างไรก็ตามความรุนแรงอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานจนเกือบจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ก็คือความรุนแรงที่สามีนั้นกระทำต่อภรรยา

อาจเป็นค่านิยมที่ส่งต่อกันมาช้านานว่า ผู้ชายคือช้างเท้าหน้า ผู้หญิงนั้นเป็นช้างเท้าหลังหรือผู้ตาม และผู้ชายเป็นเพศที่ทำงานหาเงิน โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีหน้าที่การงานที่มีตำแหน่งในระดับสูง จึงทำให้เพศชายมีสิทธิมีเสียงเป็นใหญ่ภายในบ้าน

ส่วนผู้หญิงนั้นจึงต้องก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมไป  นับเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันอย่างที่สุด

ความรุนแรงประเภทแรกที่จะพูดถึงคือ การทำร้ายทางด้านจิตใจ

ผู้ชายบางส่วนมักจะคิดว่าตนคือผู้หาเงินและเลี้ยงดูสมาชิกภายในบ้าน มีสิทธิที่จะทำตามใจชอบได้ จึงมักนิยมเที่ยวผู้หญิง มีบ้านเล็กบ้านน้อยไม่สนใจภรรยาตัวจริงของตน พอภรรยารู้กลับท้าทายและไม่สนใจ ผู้ชายประเภทนี้มีอยู่จริงและเป็นที่พบเห็นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ความรุนแรงประเภทที่สองคือ การทำร้ายทางด้านร่างกาย

มักจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเวลาฝ่ายชายขึ้นเสียงและลงไม้ลงมือกับภรรยาของตนเอง

โดยมีมีสำนวนวลีอมตะติดปากว่า ‘ผัวเมียตีกัน คนอื่นไม่เกี่ยว’

ซึ่งในมุมหนึ่งก็ตอบได้ว่า คนอื่นก็ไม่เกี่ยวจริง ๆ ค่านิยมไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านจึงเกิดขึ้น

แต่ในมุมกลับกัน เราสามารถเกี่ยวข้องได้ด้านของกฎหมาย อย่างน้อยที่สุดในฐานะพลเมืองดี ที่จะไม่ปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้น ๆ ถูกทำร้ายร่างกาย เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่ผู้หญิงนั้นจะสู้แรงของผู้ชายได้ การทำร้ายร่างการภรรยาของใครก็ตาม นั่นจึงถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายและมนุษยธรรม สามารถฟ้องร้องแจ้งความได้ ร่วมถึงทางคู่สมรสที่ถูกทำร้ายนั้นสามารถยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอฟ้องหย่าได้

กรณีดังกล่าวพบเห็นได้เยอะมากในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นบ้านข้างเรือนเคียง หรือแม้กระทั่งตามสื่อต่าง ๆ ถือเป็นปัญหาที่สืบเนื่องกันมาช้านาน

ล่าสุดข่าวศิลปินดังที่พึ่งฟ้องภรรยาตนเองก็มีให้เห็นทั้งคลิปและรูปถ่าย

โดยศิลปินผู้นั้นได้ทำร้ายภรรยาจนได้รับบาดเจ็บทางกาย และภรรยาของเขาได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน เรื่องที่สามีของเขาพาผู้หญิงคนอื่นเดินเข้าออกบ้านของตนโดยไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลย

หากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นภายในบ้านของคุณ หรือคนรู้จักของคุณกำลังประสบณ์กับเหตุการณ์เบื้องต้นอยู่

สามารถปรึกษากับองค์กรณ์และมูลนิธิต่าง ๆ ที่ก่อตั้งมาเพื่อความเป็นธรรมแก่สตรีได้ โดยช่องทางต่าง ๆ ที่เราได้จัดเตรียมข้อมูลมาไว้ช่วยเหลือ มีดังนี้

1. มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งทางกฎหมายและตามสืบค้น
โทร. 1134, 02-521-9231-2

 

2. มูลนิธิเพื่อนหญิงเป็นเพื่อนที่พักพิงของผู้หญิงยามมีทุกข์ ประสบปัญหา ผู้ชายไม่รับผิดชอบ ถูกข่มขืน
โทร. 02-513-2780, 02-513-1001

 

3. ฮอตไลน์คลายเครียดของกรมสุขภาพจิตรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษากับผู้หญิงในทุก ๆ เรื่อง

โทร. 1667

 

4. สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขทางสมาคมจะช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาครอบครัว สามีทอดทิ้ง, สามีนอกใจ, สามีไม่ให้ค่าเลี้ยงดูบุตร, สามีทำร้ายทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้ผู้หญิง
โทร. 1761, 02-622-2220

 

5. มูลนิธิผู้หญิงทางสมาคมจะช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับความรุนแรงทำร้ายร่างกายจากสามี ถูกทารุณกรรมทางเพศ ถูกข่มขืน
โทร. 02-433-5149, 02-435-1246

 

6. ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน 24 ชั่วโมง กรมประชาสงเคระห์ ช่วยผู้หญิงที่มีปัญหาครอบครัว โดนสามีทำร้ายกรมประชาสงเคราะห์ สะพานขาว กทม.

โทร.1507, 1578

 

7. บ้านพักฉุกเกิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (มีบ้านให้พัก) ช่วยเหลือทั้งการให้คำปรึกษา ให้ที่อยู่อาศัยกับผู้หญิงที่มีปัญหาครอบครัว, ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว, ถูกทำร้ายร่างกาย, มีบุตรนอกสมรถ, ถูกข่มขืน, ถูกทอดทิ้ง
โทร. 02-929-2301-10, 02-929-2222, 02-566-2707

 

8. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายช่วยเหลือสตรีในเรื่องให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทุก ๆ ประเภท เช่น กฎหมายสินสมรส , ค่าเลี้ยงดูบุตรฐ กฏหมายละเมิดสิทธิ์บุคคล
โทร. 02-2241-0737,02-243-9050

 

9. มูลนิธิ ทองใบ ทองเปาด์ให้คำปรึกษาเรื่องกฏหมายกับผู้หญิงทุกประเภท
โทร. 02-5416416, 02-5416468

 

10. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรีให้คำปรึกษาและเสริมสร้างศักยภาพสตรีและสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิสตรี ช่วยเหลือสตรีในด้านกฏหมาย
โทร. 02-6813900 ต่อ 1704

 

11. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้หญิงในชุมชนแออัดช่วยเหลือผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน
โทร. 02-7315218

 

12. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลลูกและดูแลครอบครัวให้กับผู้หญิง เพื่อสร้างความสุขในครอบครัว ป้องกันปัญหาการหย่าร้าง
โทร. 02-9542346-7, 02-9542348

 

13. กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ (กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ)
รับร้องเรียนจากผู้หญิงและคนไทยทุกคน หากถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง ถูกโกงค่าแรงในต่างประเทศหรือต้องการขอความช่วยเหลือ
โทร. 02-5751047-9

โปรดร่วมกันช่วยเป็นหูเป็นตา เพื่อหยุดการทำร้ายร่างกายและจิตใจแก่ผู้หญิงให้หมดไปจากสังคมไทย

Albertina

Related Posts